Privacy Verklaring

Slender You salon Joy

Hier vind je de privacy verklaring van Slender You salon Joy. In deze privacy verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan en wat wij ermee doen. Daarnaast geven wij aan wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kan maken van die rechten. Omdat de privacy verklaring o.a. door wetswijzigingen kan veranderen is het raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

Slender You salon Joy biedt een prettige, ontspannen en gezonde manier van bewegen zonder dat daar een lichamelijke inspanning voor moet worden geleverd.

Omdat wij werken met gepersonaliseerde abonnementen zijn wij genoodzaakt om hiervoor een aantal persoonlijke gegevens te verzamelen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven, daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Slender You salon Joy, neem dan gerust contact met ons op!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 078 620 88 92
http://slenderyousalonjoy.nl |
Burg. de Bruïnelaan 54a | 3331 AG | Zwijndrecht
BTW. nr.: NL8132.31.760.B01 | KvK nr.: 24363173

Slender You salon Joy is een V.O.F. met Els en Wim Assmann als firmanten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slender You salon Joy verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Datum (ingangsdatum van de overeenkomst)
 • E-mail
 • Geb. datum
 • Tel. Privé
 • Tel. Zak/mobiel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Slender You salon Joy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, te weten:

 • Eventuele specifieke klachten (nek-, rug-, bekken-, schouder-, heup- en knieklachten)
 • Chronische aandoeningen
 • Pacemaker
 • Zwangerschap
 • Recente operaties

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slender You salon Joy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afsluiten van het persoonsgebonden abonnement
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om contact met jou op te nemen over geplande afspraken

De gevraagde gezondheidsgegevens hebben wij nodig om te voorkomen dat de betreffende klachten/aandoeningen door verkeerde houdingen worden versterkt en om een aangepaste behandelmethodiek toe te passen om juist deze klachten/aandoeningen te doen verminderen. Het is daarom zeer belangrijk dat wij hierover volledig geïnformeerd worden. Voor de volledigheid, deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet digitaal geregistreerd en bewaard. Zij worden uitsluitend vastgelegd op de handmatig ingevulde klantkaart.

Geautomatiseerde besluitvorming

Slender You salon Joy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Slender You salon Joy) tussen zit.

Voor de volledige registratie van onze klanten gebruikt Slender You salon Joy het programma For Each. Met dit programma hebben wij snel inzicht in ons klantenbestand, waarbij totalen in aantallen worden vermeld, en kunnen wij een mailinglijst samenstellen t.b.v. onze nieuwsbrief. Als je hier geen prijs op stelt kan je dit kenbaar maken door een reply te mailen, daarna wordt jouw Email adres direct uit ons bestand verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Slender You salon Joy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantkaarten met de daarop door u verstrekte persoonlijke gegevens worden na ongeveer twee jaar vernietigd.
De databestanden worden langer bewaard, waarbij inactieve klanten zonder hun uitdrukkelijke toestemming niet worden benaderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slender You salon Joy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Slender You salon Joy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slender You salon Joy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Slender You salon Joy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Slender You salon Joy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Els Assmann of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens

Slender You salon Joy
Burg. de Bruïnelaan 54a

3331 AG Zwijndrecht

Tel.nr.: 078 - 620 88 92

 

Disclaimer

1458751432_youtube_circle_color.png

Facebook